Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Maria Schedvin
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2020-11-10
Språk: Svenska
Vikt: 180g
ISBN: 511-0514-7

Hållbar skolbiblioteksutveckling

Maria Schedvin (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Ab.06)

Beskrivande text

På våra skolor runt om i Sverige råder det stora skillnader gällande kompetent bemanning och verksamhet på skolbiblioteken. Det är starkt kopplat till en generell brist på förståelse av skolbibliotekets funktion och potential hos huvudmän, rektorer, lärare och skolbibliotekarier. 

Hållbar skolbiblioteksutveckling ger dig som arbetar med skolutveckling insikt i skolbibliotekets unika förutsättningar att tillsammans med övrig skolpersonal stärka och utveckla elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.

Boken ger både teoretiska perspektiv och konkreta exempel på hur ni kan organisera skolbiblioteket för störst effekt och avtryck i verksamheten. Genom att se skolbibliotekets verksamhet som en självklar del av det systematiska kvalitetsarbetet blir det också hållbart i längden.  

Maria Schedvin är skolbiblioteksutvecklare i Malmö stad. Hon har bred kunskap och erfarenhet kring att bygga en hållbar skolbiblioteksverksamhet från grunden som en aktiv och given del i skolans vardag och utveckling.