Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Peter Stray Jørgensen, Lotte Rienecker
Förlag: Liber
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2018-06-29
Språk: Svenska
Antal sidor: 400
Upplaga: 4
Vikt: 674g
ISBN: 47-11364-4

Att skriva en bra uppsats Uppl 4

Peter Stray Jørgensen, Lotte Rienecker (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Aefe)

Beskrivande text

Med upplaga 4 är denna välstrukturerade handbok i uppsatsskrivning på väg att bli en klassiker för studerande på högre utbildningar. Den fungerar som en guide genom uppsatsens alla centrala delar, från idéstadiet till färdig uppsats, men är även utmärkt att använda som uppslagsbok när man vid olika tillfällen fastnar i processen.

Den 4:e upplagan har förutom allmänna uppdateringar fått ett nytt kapitel om hur man skriver vetenskapsteoretiskt korrekt i en uppsats. Den vetenskapsteoretiska ansatsen löper nu som en röd tråd genom boken och har integrerats i uppgifterna. Kapitlet om litteratur- och informationssökning är helt omskrivet för att på bästa sätt lotsa studenten genom detta centrala område inom uppsatsskrivning.

Bokens huvudteman är:

 • genrer och kvalitetskriterier
 • skrivprocesser vid självständiga uppsatser
 • mindre hemuppsatser – styrda uppsatser
 • problemformulering
 • litteratur- och informationssökning
 • källor till uppsatsen
 • empiri i uppsatsen
 • teori, metoder och tillvägagångssätt
 • uppsatsens disposition och argumentation
 • språkhantering
 • handledning

Boken vänder sig till alla uppsatsskribenter inom högre utbildning, liksom deras lärare, handledare och andra som ska bedöma uppsatsen. Den riktar främst in sig på kandidat- och magisteruppsatser men kan med fördel användas vid andra självständiga uppsatser.

Om författarna
Boken är skriven av Lotte Rienecker och Peter Stray Jørgensen, med bidrag av Signe Skov, Vanessa Sonne-Ragans, Lotte Thing Rasmussen, Charlotte Wien, Kirstin Remvig och Ida Klitgård.