Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Kerstin Rydbeck, Maria Ringbo, Pamela Schultz Nybacka, Jonas Nordin, Arvid Jakobsson, Fredrik Hanell
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2022-04-20
Språk: Svenska
Vikt: 604g
ISBN: 44-15948-5

Biblioteksgeografin - - en antologi om svenskt biblioteksväsende och biblioteksforskning

Kerstin Rydbeck, Maria Ringbo, Pamela Schultz Nybacka, Jonas Nordin, Arvid Jakobsson, Fredrik Hanell (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Bibliotek (Ab)

Beskrivande text

Biblioteksgeografin är ett översiktsverk som på ett kartläggande vis introducerar de vanligaste bibliotekstyperna i Sverige samt sätter in dem i relevanta begreppsliga, juridiska och historiska sammanhang. I antologin presenteras och analyseras ett stort antal bibliotekskategorier såsom folk-, national-, skol-, företags- och sjukhusbibliotek.
Boken visar på bredden och komplexiteten som ryms inom det samlade biblioteksväsendet och på den mångfald av perspektiv som kännetecknar forskningen inom fältet. Författarnas skiftande bakgrund och kompetenser skapar en ändamålsenlig blandning av teoretiska och praktiska infallsvinklar på biblioteksverksamheten, med ingångar av såväl humanvetenskapligt som samhällsveten­skapligt slag.
Biblioteksgeografin vänder sig i första hand till studenter på grund­­­­l­äggande och avancerad nivå i biblioteks- och informationsvetenskap samt till företrädare för bibliotekarieprofessionen.