Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Ann Skansholm, Katharina Jacobsson
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2019-03-28
Språk: Svenska
Vikt: 230g
ISBN: 44-12197-0

Handbok i uppsatsskrivande - för utbildningsvetenskap

Ann Skansholm, Katharina Jacobsson (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Aefe)

Beskrivande text

Den akademiska uppsatsen, eller examensarbetet, utgör avslutningen på en akademisk utbildning. Uppsatsen består av många olika delar och att förstå hur dessa relaterar till varandra kan vara svårt. Det är inte ovanligt med frågor som ”vilken teori kan användas om detta är forskningsfrågorna?” eller “är denna metod lämplig om detta är teorin?”. I Handbok i uppsatsskrivande redogör författarna på ett tydligt och pedagogiskt sätt för de delar som bygger upp en akademisk uppsats – från problemställning och tidigare forskning, via val av teori och metod till resultat och analys. Stor vikt läggs vid att förklara hur delarna relaterar till varandra och hur olika val som görs under arbetet påverkar uppsatsens utformning.

Handbok i uppsatsskrivande – för utbildningsvetenskap är pedagogisk och lättläst, beskriver samtliga delar i en akademisk uppsats, förklarar hur uppsatsen görs logisk och stringent, redogör för akademiskt språk och akademisk text, ger förståelse för forskningsprocessens struktur, innehåller en rad konkreta exempel hämtade från utbildningsvetenskap. Bokens fokus är examensarbeten inom utbildningsvetenskap, men de centrala resonemangen är relevanta även för andra utbildningar inom samhällsvetenskap. Boken kan användas på såväl kandidat-, som magister- och mastersnivå.