Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Ulla Hellström Muhli, Jan Trost
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2014-02-07
Språk: Svenska
Vikt: 150g
ISBN: 44-10117-0

Att skriva uppsats med akribi

Ulla Hellström Muhli, Jan Trost (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Aefe)

Beskrivande text

Det kan förefalla enkelt att skriva uppsatser inom den akademiska världen. Alla som någon gång tagit sig för att på allvar skriva ett vetenskapligt arbete, vilken nivå det än rör sig om, vet emellertid att det inte är så enkelt. Jan Trost visar i sin bok hur den långa process med många svårlösta problem som uppsatsarbetet innebärkan klaras av. Boken behandlar dels själva uppsatsskrivandets problem, såsom syftesformulering, disposition och hur man kan komma vidare när man kört fast, dels det som ibland kallas akribi dvs. det som skiljer en vetenskaplig uppsats från andra typer av skrifter. Noggrannhet när det gäller exempelvis citationstecken, figurer och diagram, litteraturlistor och notapparater är några av de många tek­niska kvaliteter som karakteriserar ett akademiskt arbete. Detta och mycket annat får i boken en grundlig genomgång.

Att skriva uppsats med akribi är avsedd för alla som ämnar skriva en vetenskaplig rapport eller uppsats vid högskola eller universitet. I denna fjärde upplaga har texten uppdaterats och ett nytt avsnitt om forskningsetik författat av Ulla Hellström Muhli, docent i sociologi vid Uppsala universitet, tillkommit.