Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Jarl Backman
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2016-01-01
Språk: Svenska
Vikt: 400g
ISBN: 44-09732-9

Rapporter och uppsatser

Jarl Backman (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Aefe)

Beskrivande text

Den här boken är en klassiker som sedan länge har sin plats på olika utbildningars litteraturlistor. I denna tredje upplaga tar författaren hänsyn till det ökade användandet av elektronik i publicering och tillgänglighet av vetenskaplig information under de senaste åren och har genomgående uppdaterat bokens innehåll. Rapporter och uppsatser handlar om hur man söker efter, läser och skriver vetenskapliga dokument.
Skrivmomentet behandlas ur tre perspektiv: det traditionella, det kvalitativa och det översiktliga (metastudier). Varje perspektiv har fått ett eget kapitel där även motsvarande forskningsprocesser beskrivs.

Här ges dessutom internationella anvisningar och rekommendationer vad gäller
• disposition
• stilistik och grafisk utformning
• tabeller och figurer
• referensteknik i löpande text
• referenslista.

Läsaren får veta hur man söker litteratur i elektroniska referensdatabaser och vad en sådan bas innehåller. Författaren ger även exempel på hur man söker i en internationell och en svensk referensdatabas. De vanligaste internationella baserna för vetenskapliga dokument har samlats och beskrivs i en förteckning. Läsavsnittet ger detaljerade anvisningar för hur en rapport eller uppsats ska bedömas och värderas. Skrivprocessen respektive vetenskapligt tänkande behandlas i egna kapitel. Rapporter och uppsatser vänder sig främst till studerande i samhälls-, beteende- och vårdvetenskapliga samt medicinska ämnen vid högskola och universitet. Den är också värdefull för dem som utformar rapporter och annan skriftlig dokumentation i sitt arbete.