Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Inger Lindstedt
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2013-01-18
Språk: Svenska
Vikt: 250g
ISBN: 44-08076-5

Textens hantverk - Om retorik och skrivande

Inger Lindstedt (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Aef)

Beskrivande text

Att skriva är ett hantverk, men det är också att tänka med pennan. Att skriva är att bearbeta sina tankar och formulera dem i text så att de blir begripliga för andra. Den här boken ger dig verktyg att göra det på bästa sätt – och att lyckas.

Textens hantverk handlar framför allt om att skriva uppsatser, rapporter, artiklar och liknande typer av texter. Många av råden är generella och gäller för allt skrivande, medan andra handlar mycket konkret om den vetenskapliga texten. I tydliga förklaringar ger författaren råd, stöd och praktisk kunskap om hur du kan arbeta med din text så att skrivandet blir lättare och effektivare, och texterna välstrukturerade och genomtänkta.

Denna andra, reviderade upplaga har utökats med avsnitt om hur du skriver argumenterande text och om hur du kan strukturera din uppsats, rapport eller essä. Här finns också värdefulla råd om hur du ska utforma texten när du skriver på nätet. Boken vänder sig i första hand till studenter vid universitet och högskolor, både inom grundutbildning och forskarutbildning, men den är också relevant för dig som yrkesmässigt skriver rapporter och utredningar.