Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg, Torlaug Løkensgard Hoel
Förlag: Studentlitteratur
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2011-05-18
Språk: Svenska
Vikt: 322g
ISBN: 44-06916-6

Skriva för att lära

Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg, Torlaug Løkensgard Hoel (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Aefe)

Beskrivande text

Detta är en introduktionsbok som visar att skrivandet är ett viktigt redskap för lärande och tankeutveckling. Läsaren introduceras i olika sätt att läsa och föra anteckningar, olika skrivstrategier samt sätt att strukturera en facktext. Här finns också råd om hur man startar skrivar- och responsgrupper, hur skrivarhandledning bör se ut och kriterier för bedömning. Den populära Skriva för att lära kommer här i en andra reviderad upplaga. I boken finns nya kapitel, bland annat om större skrivuppgifter inom utbildningen, och den innehåller konkret hjälp till studenter som önskar skriva texter med hög kvalitet. Boken vänder sig till såväl studenter i högre utbildning som deras lärare och är aktuell för alla som skriver facktexter.