Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Marika Sanne
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2000-06-23
Språk: Svenska
Vikt: 150g
ISBN: 44-01490-6

Skrivråd för statsvetare

Marika Sanne (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Aefe)

Beskrivande text

Skrivråd för statsvetare riktar sig till studenter som skriver uppsats i statsvetenskap och angränsande ämnen. Istället för att ta upp de vitt skilda metoder och teorier som används inom den mångsidiga statsvetenskapen, fokuserar boken pådet gemensamma för uppsatsarbetet på grundutbildningen. Här finns anvisningar för uppsatsens slutliga form, såsom hänvisningssystem och vetenskaplig stil, samt praktiska råd för skrivprocessen, handledningen och seminariebehandlingen. En genomgående strävan är att inte bara ge råd och anvisningar, utan också att förklara varför det är lämpligt att följa dem, samt att konkretisera de allmänna råden med exempel.