Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Mats Larsson, Kerstin Lidén, Geoffrey Lemdahl
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2012-09-03
Språk: Svenska
Vikt: 487g
ISBN: 44-07317-0

Mot en ny värld

Mats Larsson, Kerstin Lidén, Geoffrey Lemdahl (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Sverige (Jc)

Beskrivande text

Arkeologin har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar. Från att ha varit inriktad på föremål, gravar och bebygg­else ligger fokus inom arkeologin numera på studier av människor och deras förhållningssätt till varandra, till landskapet och sina grannar.
Denna bok tar avstamp i den omvälvning som skedde för 6 000 år sedan när människor övergick från att huvudsakligen ha varit jägare och fiskare till att bli bönder. Detta var en process som pågick under lång tid, och därför är bakgrunden i jägarstenåldern central för förståelsen av utvecklingen.
I boken belyses och diskuteras denna utveckling i ett långtidsperspektiv som sträcker sig från ca 4000 f.Kr. till ca 1700 f.Kr. Författarna diskuterar hur människors sociala liv var format under denna långa tidsperiod, och berättar om boplatser, gravar och andra fynd som på olika sätt belyser utvecklingen under perioden.
Två kapitel i boken behandlar också naturvetenskapliga under­sökningar och hur dessa på många avgörande punkter kan bidra till en ökad förståelse för hur människor levde och dog för många tusen år sedan.
Boken är främst avsedd för studenter i arkeologi och angränsande ämnen vid universitet och högskolor.