Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Stig Welinder
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2003-02-12
Språk: Svenska
Antal sidor: 206
Upplaga: 1
Vikt: 350g
ISBN: 44-04219-0

Min svenska arkeologihistoria

Stig Welinder (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Jc:kc.5)

Beskrivande text

Arkeologin var genom hela 1900-talet en växande verksamhet. Den var också föränderlig. Dess ambitioner, tankeredskap och innehåll förändrades under århundradets gång, och det berodde inte bara på det ständigt ökande antalet registrerade fornlämningar, arkiverade utgrävningsrapporter och magasinerade fornfynd. Arkeologin tänkte olika under olika decennier i nära samklang med det föränderliga svenska samhället.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se