Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Förlag: Media-Tryck
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Inbunden
Utgiven: 2007-01-01
Språk: Svenska
Antal sidor: 240
Upplaga: 0
Vikt: 454g
ISBN: 22-02162-9

Helgonets boning - studier från forskningsprojektet "Det medeltida Alvastra"

(Inbunden)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Jcbgz Alvastra kloster)

Beskrivande text

På berget Ombergs sluttning vid Vätterns strand ligger Alvastra, en mötesplats, boplats och gravplats för människor under tusentals år. I synnerhet tycks Alvastra ha varit en hemvist för de döda, vilket talrika lämningar vittnar om, såsom stenålderns megalitgravar och medeltidens kyrkogårdar. Ända sedan början av 1900-talet har den moderna kulturhistoriska forskningen intresserat sig för denna plats och sökt avlocka berget och dess omgivningar alla de hemligheter det ruvat på i århundraden. Under 1990-talet dtrev en grupp forskare ett projekt kring Alvastras medeltid, den epok som efterlämnat de tydligaste kulturella avtrycken. Det berömda cistercienserklostret hade här en framträdande plats men det var inte klosteranläggningen i sig utan snarare platsen och dess omgivande landskap som stod i centrum för intresset. Varför hade klostret förlagts just hit? Vilka krafter hade bidragit till att Alvastra fått en sådan betydelse i det medeltida samhället? I denna bok presenteras några av resultaten från 1990-talets projekt. I två längre artiklar studeras det medeltida Alvastra ur olika perspektiv. Det ena handlar om kristnandet och de spår som denna process avsatt i Alvastra, den andra om hur maktpolitik och kontakter med det kontinentala Europa bidragit till att forma denna plats. Författarna, Lars Ersgård och Marie Holmström, är båda medeltidsarkeologer och idag verksamma vid Riksantikvarieämbetet. Tryckår: 2006 Mjukband, illustrerad i färg och s/v, 240 s.