Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Daniel Hemberg, Gustav Fridolin
Förlag: Sanoma Utbildning
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2011-08-19
Språk: Svenska
Vikt: 773g
ISBN: 523-0352-8

Kanal - medier samhälle och kommunikation 1&2

Daniel Hemberg, Gustav Fridolin (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Allmänt och blandat - Allmänt (Bs)

Beskrivande text

Boken är indelad i tre block: • Massmedier i samhället • Kommunikation • Medieformer Varje block är indelat i fyra avsnitt som beskriver innehållet. Det första avsnittet ger en introduktion en grundläggande orientering i ämnet, det andra avsnitt ser på medier, samhälle och kommunikation ur ett svenskt perspektiv. Därefter följer ett avsnitt som ser på ämnet utifrån ett globalt perspektiv och slutligen ett avsnitt som är tematiskt. På detta sätt skapas en naturlig struktur som ger eleverna möjlighet att först arbeta med det som ligger nära, för att sedan ta steget ut i världen. I det första blocket, Massmedier i samhället, beskrivs bland annat mediernas roll i den demokratiska processen och i det demokratiska samhället, grundläggande medieideologier, yttrandefrihet, tryckfrihetsbrott, källskydd och vikten av källkritik. I blocket Kommunikation behandlas grundläggande kommunikationsmodeller och kommunikationsformer, liksom olika kommunikatörers roller i kommunikationsmodellen. I det sista blocket, Medieformer, görs en systematisk och historisk genomgång av stora mediebärare som, radio, tv, tidningar, film och internet. Men det handlar också om hur de allt mer samverkar i nya kommunikationsformer. Lärarhandledningen till denna bok är slutsåld och har utgått ur sortimentet.