Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Lars Petersson, Åke Pettersson
Förlag: Liber
Mediatyp: Onlineprodukt
Utgiven: 2013-11-11
Språk: Svenska
ISBN: 47-91669-6

Medier, samhälle och kommunikation Onlinebok (12 mån)

Lars Petersson, Åke Pettersson

Ej i detta bibliotek

Kategori: Allmänt och blandat - Allmänt (Bs)

Beskrivande text

Medier, samhälle och kommunikation är ett läromedel för gymnasiekursen med samma namn, som ger grunderna inom området samt en mängd tillfällen för praktiska övningar.

Utmärkande drag
- Tidsperspektiv visar förändringsprocesser
- Diskuterar och problematiserar mediernas roll i samhället
- Aktiverande uppgifter

Vi lever idag i ett mediesamhälle. Tidningar, tidskrifter, radio, tv, film och internet ger oss information, kunskap och underhållning. Den bild vi har av samhället, har vi i stor utsträckning fått genom medierna. Därför är det viktigt att studera hur massmedierna fungerar i vårt samhälle.
Medier, samhälle och kommunikation presenterar mediesamhället ur såväl historiska, nutida och framtida perspektiv. Boken analyserar bland annat svensk och internationell mediestruktur och vilka förändringar som finns inom medie- och kommunikationsområdet. Ett annat område som poängteras är mediernas roll i samhället och vilken betydelse de har för både demokratins utveckling och samtidskulturen.
Medier, samhälle och kommunikation innehåller en mängd olika sorters uppgifter som aktiverar eleverna och underlättar inlärningen.