Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Bo Bergström, Lars Petersson, Åke Pettersson, Suzanne Rosendahl
Förlag: Liber
Mediatyp: Onlineprodukt
Utgiven: 2013-10-09
Språk: Svenska
ISBN: 47-91663-4

Journalistik, reklam och information Onlinebok (12 mån)

Bo Bergström, Lars Petersson, Åke Pettersson, Suzanne Rosendahl

Ej i detta bibliotek

Kategori: Publicistik (Bt)

Beskrivande text

Att känna till hur vi påverkar och påverkas, hur vi tolkar och förmedlar budskap och hur vi väljer rätt medier för vårt budskap, är några av kunskapsmålen i kursen Journalistik, reklam och information 1 och 2.

Utmärkande drag
- Exempel från verkligheten
- Kritiskt förhållningssätt
- Betonar samspelet mellan text och bild
Journalistik, reklam och information fungerar som en brygga mellan teori och praktik. Boken inleds med ett teoretiskt avsnitt om kommunikation. Därefter behandlas vad som är typiskt för journalistiska texter, informationstexter och reklamtexter. Ett kapitel om lag och rätt avslutar boken.

Exempel från verkligheten
Genomgående betonas helhetsperspektivet det vill säga samspelet mellan text och bild. Vidare löper ett kritiskt förhållningssätt till medier som en röd tråd genom boken. Boken är rik på exempel från verkligheten som visar på texter och kampanjer från både privat och offentlig sektor.

Praktiska uppgifter
Ett stort antal praktiska uppgifter ger möjlighet att utveckla förmågan till kreativt skapande och kritiskt tänkande.