Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Ingela Wadbring, Lennart Weibull
Förlag: Liber
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2020-07-01
Språk: Svenska
Antal sidor: 314
Upplaga: 2
Vikt: 542g
ISBN: 47-13669-8

Det svenska medielandskapet - Traditionella och sociala medier i samspel och konkurrens

Ingela Wadbring, Lennart Weibull (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Bs-c)

Beskrivande text

Det svenska medielandskapet redovisar och diskuterar olika mediers villkor och ger perspektiv på såväl historien som dagsläget och framtiden.

Boken har sedan första utgåvan 1970 kommit i många upplagor och titeln har förändrats i takt med medielandskapet. Under många år hette boken Massmedier – med olika underrubriker. Men att tala om massmedier speglar inte dagens medielandskap där de sociala medierna är en självklar del i medielandskapet. Boken har därför omarbetats, breddats och bytt titel. Digitaliseringen har fått ett betydligt större utrymme i samtliga kapitel. Det gäller inte minst i de helt nyskrivna kapitel som handlar om dagens situation för dagspress, radio och tv.

I denna andra upplaga är kapitlen om dagspressen respektive radio och tv helt omskrivna. Övriga kapitel är genomgående uppdaterade.

Boken lämpar sig för journalistutbildningar på universitet, högskolor och folkhögskolor samt på kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap. Den är, genom sin sammanhållna form och sitt breda anslag, ett standardverk för alla som vill få en överblick över medielandskapet.

Om författarna

Lennart Weibull, f. 1946, är professor emeritus i massmedieforskning, Göteborgs universitet.

Ingela Wadbring, f. 1964, är professor i medieutveckling vid Mittuniversitetet, Sundsvall.