Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Stefan Ekecrantz, Anna Rosenqvist
Förlag: Liber
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2019-05-27
Språk: Svenska
Vikt: 260g
ISBN: 47-12571-5

Källkritik på schemat - Det kritiska tänkandets didaktik

Stefan Ekecrantz, Anna Rosenqvist (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Allmänt och blandat - Allmänt (Bs)

Beskrivande text

Idag ska elever i den svenska grund- och gymnasieskolan utveckla dels sitt kritiska tänkande ur olika perspektiv, dels sina förmågor att värdera källor kritiskt. Vad kan man då som lärare göra för att stötta en sådan utveckling?
Författarna diskuterar ett antal olika perspektiv på hur man som lärare kan tänka kring och arbeta med källkritik tillsammans med eleverna.

Läs mer
Boken inleds med en teoretisk bakgrund till, och en principiell diskussion kring, kritiskt tänkande. Här tas bland annat psykologiska och filosofiska perspektiv på källkritik upp. Därefter följer konkreta undervisningsexempel och tips på hur man kan arbeta med källkritik i både grund- och gymnasieskolan.

Om författarna
Anna Rosenqvist arbetar som förstelärare vid Stenungsunds Montessoriskola. Hon har en magisterexamen i utbildningsledarskap och ligger bakom ämnet BRUS (Bedöm Reflektera Utvärdera Skatta) vars syfte är att öka elevernas förståelse för vikten av både analog och digital källkritik.
Stefan Ekecrantz är docent i pedagogik och lektor i högskolepedagogik vid Stockholms universitet, där han bland annat forskar om studenters kritiska tänkande. Han är även fil. dr i historia och har undervisat i källkritik på olika nivåer på högskolan.