Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Bo Bergström, Lars Petersson, Åke Pettersson, Suzanne Rosendahl
Förlag: Liber
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2012-08-08
Språk: Svenska
Vikt: 346g
ISBN: 47-10779-7

Journalistik reklam och information

Bo Bergström, Lars Petersson, Åke Pettersson, Suzanne Rosendahl (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Allmänt och blandat - Allmänt (Bs)

Beskrivande text

Att känna till hur vi påverkar och påverkas, hur vi tolkar och förmedlar budskap och hur vi väljer rätt medier för vårt budskap, är några av kunskapsmålen för Journalistik, reklam och information.

Utmärkande drag
Exempel från verkligheten
Kritiskt förhållningssätt
Betonar samspelet mellan text och bild

Journalistik, reklam och information fungerar som en brygga mellan teori och praktik. Boken inleds med ett teoretiskt avsnitt om kommunikation. Därefter behandlas vad som är typiskt för journalistiska texter, informationstexter och reklamtexter. Ett kapitel om lag och rätt avslutar boken.

Exempel från verkligheten
Genomgående betonas helhetsperspektivet det vill säga samspelet mellan text och bild. Vidare löper ett kritiskt förhållningssätt till medier som en röd tråd genom boken. Boken är rik på exempel från verkligheten som visar på texter och kampanjer från både privat och offentlig sektor.

Praktiska uppgifter
Ett stort antal praktiska uppgifter ger möjlighet att utveckla förmågan till kreativt skapande och kritiskt tänkande.

Om författarna
Författargruppen består av Bo Bergström, art director, Suzanne Rosendahl, skribent och lärare i kommunikation vid Stockholms universitet och IHM, Lars Petersson, skolledare på Polhemskolan i Lund och Åke Pettersson, journalist vid Sveriges Radio.

Den här är en gedigen bok som lämpar sig väl för undervisning ... Den är anpassad till kursen Journalistik, reklam och information 1 och 2 enligt GY11. Bokens innehåll kopplas till konkreta exempel och till diskussions- och arbetsuppgifter. /Marie Leijon, Bibliotekstjänst 13101005