Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Anna-Karin Waldemarson, Björn Nilsson
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2021-06-14
Språk: Svenska
Vikt: 300g
ISBN: 44-14096-4

Kommunikation - Samspel mellan människor Uppl 5

Anna-Karin Waldemarson, Björn Nilsson (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Bra)

Beskrivande text

Vad händer när vi kommunicerar med varandra? Vilka medvetna och omedvetna budskap skickar vi iväg? Vad underlättar och försvårar en effektiv kommunikation? Vilka störningar brukar uppstå i samtal mellan människor och hur hanterar vi dessa?

Den här boken tar bland annat upp grundläggande kommunikationsteori, social varseblivning, icke-verbal kommunikation, lyssnande, kommunikationsstörningar, interkulturell kommunikation och genusaspekter på kommunikation. Författarna ger både praktiska och teoretiska exempel.

I denna femte omarbetade upplaga har texten uppdaterats och nya kapitel har tillkommit om känslokommunikation, bedräglig kommunikation, konflikter samt om informella och formella samtal.

Boken passar för grundläggande utbildningar på högskolenivå och i arbetslivet. Den är också av intresse för alla som arbetar med människor inom personalledning, vård, skola, omsorg och service.