Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Ben Benjamin, Amy Yeager, Anita Simon, Ben E. Benjamin
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2015-10-26
Språk: Svenska
Vikt: 399g
ISBN: 44-09028-3

Klar kommunikation - SAVI

Ben Benjamin, Amy Yeager, Anita Simon, Ben E. Benjamin (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Allmänt och blandat - Allmänt (Bs)

Beskrivande text

Framgångsrik kommunikation är avgörande för såväl vårt professionella som vårt privata liv. Genom att bli medveten om olika destruktiva kommunikationsmönster kan vi lära oss att påverka dessa och komma närmare de beteenden, tankar och känslor som vi önskar.
Denna bok ger dig strategier och praktiska verktyg för att hantera de sex vanligaste – och svåraste – samtalsfällorna (”ja, men”, tanke­läsningar, katastrofförutsägelser, frågefällor, gnällspiraler och beskyllningar). Varje kapitel guidar dig genom en trestegsprocess – bli medveten, agera, träna – där du ersätter destruktiva samtals­vanor med mer konstruktiva sådana.
Sagt om boken:
”Boken har på ett föredömligt sätt översatt en teoretisk modell till konkreta metoder och tekniker för hur vi praktiskt kan vända destruktiv kommunikation till konstruktiv. Benjamin, Yeager och Simon ger oss handfasta verktyg för att skapa förändrad kommu­nikation, därför är den angelägen och relevant för oss alla.” (Christian Jacobsson, fil dr och leg psykolog samt Maria Åkerlund, leg psykolog, från bokens förord)
Boken riktar sig till praktiker som jobbar med kommunikationsfrågor och organisationsutveckling. Den riktar sig också till studenter inom olika utbildningar som inbegriper samtalsträning, till exempel psykolog- och socionomutbildningarna.