Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Catrin Norrby
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2014-07-01
Språk: Svenska
Vikt: 421g
ISBN: 44-08888-4

Samtalsanalys - Så gör vi när vi pratar med varandra

Catrin Norrby (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Bra)

Beskrivande text

Den här boken är avsedd som en första introduktion till det mångfacetterade och tvärvetenskapliga forskningsområde som brukar kallas samtalsanalys och diskursanalys. Inför den tredje upplagan har författaren tillfört resultaten från det senaste årtiondets samtalsforskning. I synnerhet har kapitel 5 utökats rejält för att bättre återspegla de forskningsinsatser som gjorts på svenskt språkområde.

Samtalsanalys består av två huvudavdelningar. I den första delen presenterar och jämför författaren några skolbildningar som haft stor betydelse för samtalsanalysens utveckling, förklarar centrala termer och begrepp samt ger en översikt av samtalsforskningen i Sverige. Uppläggningen syftar till att öka läsarens insikter om att skilda teoretiska och metodiska utgångspunkter kan resultera i olika analysmodeller.

Den andra delen är mer praktiskt inriktad på konkreta fenomen i samtal. Diskussionen belyses genomgående med hjälp av en mängd autentiska exempel. I slutet av boken ges ett antal litteraturtips som kan tjäna som utgångspunkt för fördjupade studier. Boken vänder sig till högskolestuderande på grundnivå, i första hand inom språkvetenskap, kommunikation och socialt beteende, men är också av intresse för alla som i sin yrkesutövning ägnar sig åt samtal och kommunikation.