Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Annika Lantz
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2013-05-24
Språk: Svenska
Vikt: 270g
ISBN: 44-08123-6

Intervjumetodik

Annika Lantz (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Bfa)

Beskrivande text

Hur genomförs en intervju på ett professionellt sätt? Författaren beskriver vad som kännetecknar en väl genomförd intervju och vad som kännetecknar ett professionellt förhållningssätt, oberoende av intervjuns ämne, innehåll och form.

I denna tredje, omarbetade upplaga, fokuseras framför allt på vilka kompetenser som krävs för att intervjun ska fylla sin funktion som datainsamlingsmetod. Boken följer den kronologiska ordningen i ett intervjuarbete, vilket gör den lättläst och praktiskt användbar. Boken har följande disposition:

Bakgrunden till undersökningen: Varför är området och problemet oviktigt och intressant?
Val av teori eller modell.
Problemformulering.
Val av intervjuform.
Planering av intervjuns uppläggning och innehåll.
Genomförande av intervjun.
Databearbetning.
Kritisk granskning av resultat och slutsatser.
Redovisning och presentation av resultatet.
Intervjumetodik vänder sig till universitets- och högskolestuderande vid beteende- och samhällsvetenskapliga utbildningar samt till alla yrkesverksamma som genomför intervjuer.