Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Per Jensen, Inger Ulleberg
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2013-08-13
Språk: Svenska
Antal sidor: 400
Upplaga: 1
Vikt: 577g
ISBN: 44-07857-1

Mellan orden - Kommunikation i praktiken

Per Jensen, Inger Ulleberg (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Bra)

Beskrivande text

Hur kan vi förstå kommunikation mellan människor?

Kan kunskap om kommunikation bidra till att förbättra vår professionella praxis?

Kan sådan kunskap bidra till att förändra fastlåsta situationer och se nya möjligheter?

Professionalitet innebär att utveckla bra relationer och att prata med människor på bra och hjälpsamma sätt. I detta professionella arbete är samtal grundläggande – med patienter, klienter, barn och deras föräldrar och med kollegor och samarbetspartners.
Mellan orden handlar om möten mellan yrkesutövare och brukare av samhällets tjänster och det som sker genom orden och inte minst, det som sker mellan orden.
• Del 1 introducerar ett grundläggande kommunikationsperspektiv och beskriver olika traditioner inom kommunikationsteori.
• Del 2 fördjupar sig i systemisk kommunikationsteori och begrepp som utvecklats av Gregory Bateson.
• Del 3 har fokus på professionell praxis.
Genom hela boken vänder sig ofta författarna direkt till läsaren och inviterar till egna reflektioner. I första hand vänder sig boken till studenter inom olika grundutbildningar – socionomer och socialpedagoger, skötare och sjuksköterskor, lärare, förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare, men boken är också aktuell för andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan.