Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Per-Halvard Hansson, Odd Harald Røkenes
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2016-06-16
Språk: Svenska
Antal sidor: 288
Upplaga: 2
Vikt: 530g
ISBN: 40-69329-7

Bära eller brista - Kommunikation och relationer i arbetet med människor Uppl 2

Per-Halvard Hansson, Odd Harald Røkenes (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Bra)

Beskrivande text

Kommunikation är grundläggande i arbetet med människor, liksom att kunna skapa bra möten och starka, bärande relationer. God kommunikation och bärande relationer handlar om förmåga att leva sig in i andras världar, att skapa en gemensam upplevelsesfär och att ha modet att ge sig in i situationer som känns svåra. Det kräver också att man reflekterar över sin egen förståelse och sina handlingar, att man inte agerar på ett sätt som kränker andra människors integritet och självbestämmande.

Den här boken är ett stöd i den ständigt pågående kunskapsprocess som arbete med människor innebär. Författarna ger en introduktion till kommunikations- och relationsteorier och kopplar sedan begrepp och problem till olika situationer i arbetslivet. Här finns också uppgifter och övningar där teorier och problem konkretiseras ytterligare. Därmed får läsaren möjlighet att mer ingående utforska bokens teman och inspireras till egna reflektioner.

I denna reviderade upplaga presenteras ny och aktuell forskning kring kommunikation och relationskompetens. Boken har dessutom utökats med resonemang om mentalisering och mindfulness, om neuroplasticitet, dvs. de förändringar i hjärnan som uppstår som en följd av erfarenheter, liksom om brukarkunskap och brukarmedverkan. Här ryms även mer material som specifikt rör kommunikation inom medicinsk behandling, socialt arbete och pedagogisk verksamhet.

Odd Harald Røkenes och Per-Halvard Hanssen är båda psykologer och specialister i klinisk psykologi.

Översättning: Melinda Hoelstad

Fackgranskning: Urban Wåhlander