Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Johan Forsell
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2013-07-30
Språk: Svenska
Vikt: 330g
ISBN: 40-68208-6

Lärobok i kommunikation

Johan Forsell (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Bra)

Beskrivande text

Lärobok i kommunikation är ett läromedel för gymnasiekursen Kommunikation, främst utvecklat för de elever som läser på något utav de studieförberedande programmen. Läromedlet finns som tryckt elevbok och digitalt läromedel.

Lärobok i kommunikation, elevbok innehåller åtta teman:
Vad är kommunikation?
Kommunikation och kultur
Konsten att samtala
Kommunikation och gruppen
Kommunikation i konflikt
Tala inför publik
Kommunikation och medierna
Det kritiska förhållningssättet

Här presenteras teorier inom ämnet men också en del handfasta och konkreta råd i hur man blir en bättre kommunikatör. I läromedlet betonas särskilt delar som kommunikation i konflikter, hur det sociala sammanhanget påverkar vårt sätt att kommunicera och framväxten av mediesamhället och mediekulturer. Den löpande framställningen varvas med case, övningsuppgifter och intressanta fördjupningsrutor.

Lärobok i kommunikation i korthet:
• både teoretiska modeller och handfasta tips
• texter varvas med case och övningsuppgifter
• fördjupningsrutor som väcker eleverna intresse