Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Sverker Sörlin
Förlag: Natur & Kultur Läromedel
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Pocket
Utgiven: 2021-02-16
Språk: Svenska
Antal sidor: 253
Upplaga: 1
Vikt: 143g
ISBN: 27-82955-8

Till bildningens försvar - Den svåra konsten att veta tillsammans

Sverker Sörlin (Pocket)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Allmän idehistoria och lärdomshistoria (Be)

Beskrivande text

Bildning har varit ett centralt begrepp för det moderna framstegets tidevarv – en väg för den enskilda människan att lära och växa alltsedan 1700- talets upplysning. Den gör att vi kan överskrida de begränsningar som ryms i nation, kön, religion, etniskt ursprung eller andra identiteter. Bildning har blivit än mer viktig, i en tid när mörka skuggor drar över världen. När sanningen privatiseras och allt fler stängs inne i åsiktsburar. Vi har mer kunskap än någonsin – men vi vet allt mindre tillsammans.

Boken har därför ett nästan provocerande angeläget ärende: Det behövs en uppdaterad förståelse – en bildning om det som angår oss alla och som gör oss friare och samhällen säkrare.

Sverker Sörlin är idéhistoriker och författare. 

Sagt om boken:

"Med övertygande argumentation, personligt tilltal och med belysande historiska, filosofiska och kulturella referenser, pekar han [Sörlin] på behovet av en vitaliserad förståelse för den allmänna bildningens nödvändighet, allt för att motverka politiskt auktoritära krafters kunskapsfientlighet och undergrävande av samhälleliga institutioner."
Martin Lagerholm, BTJ-häftet nr 8, 2020