Gå till sidinnehåll
LäroMedia Bokhandel - Spar tid, pengar och miljö

NYHET!

Ett ämnesövergripande och kreativt läromedel i hållbar utveckling som inkluderar fortbildning och löpande handledning för lärare.


Spillosoferna är en digital plattform som innefattar en lärarintroduktion, färdiga lektionsupplägg med löpande handledning samt tips och inspiration från andra skolor.

Läromedlet är skapat av lärare för lärare.

Innehållet är anpassat för åk F-3 och åk 4-6. Läromedlet utgår från de 17 Globala målen, Agenda 2030 och tar avstamp i barnens värld.

Eleverna bidrar till en mer hållbar värld

Läromedlet Spillosoferna ger lärare i årskurs F-6 ett konkret verktyg att arbeta kollegialt och ämnesövergripande med Lärande för hållbar utveckling.

I Spillosoferna bjuds elever in att bli just spillosofer, en slags moderna tänkare som utforskar nuet och som tillsammans blir kompetenta och handlingskraftiga aktörer för en mer hållbar värld.

Om Spillosoferna

Spillosoferna är utvecklat av tre 1-7 lärare på utbildningscentret Spilloteket i Jämtland i nära samverkan med flera skolor i Jämtlands län.

Läromedlet är uppbyggt kring 10 utmaningar som elever och lärare tillsammans får ta sig an och utforska. Alla utmaningar utgår från barnens värld och tar avstamp i de Globala målen. Exempel på utmaningar är Hamburgare, Presenter och Klasskompisar.

Varje utmaning är uppbyggd kring 6-10 färdiga arbetspass, vilka omfattar förslagsvis 1-2 pass/vecka.


Beställ här!

Klasslicens


(spill-001)
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg

Varför arbeta med Spillosoferna?

  • Klimatfrågan har på goda grunder seglat upp som det stora orosmolnet i vår tid, särskilt bland unga. Vad ska skolan dra för slutsatser av det? Hur man än tänker som individ visar skolans uppdrag otvetydigt att eleverna behöver få mötas i dessa frågor. Uppdraget är både att synliggöra utmaningarna och att att ge handlingskompetens och en bredare bas för eleverna att kunna fatta egna beslut utifrån.

  • Spillosoferna är ett ämnesövergripande läromedel där eleverna får ta sig an de komplexa hållbarhetsfrågorna med en helhetssyn och på ett lustfyllt och kreativt sätt. Det är ett konkret sätt att arbeta med lärande för hållbar utveckling i skolan med hög delaktighet för eleverna

  • Spillosoferna bygger på och stöds av aktuell forskning om kreativitetens roll i undervisning i Lärande för hållbar utveckling, entreprenöriella arbetssätt samt strategier för att hantera klimatoro
  • Läromedlet följer riktlinjer från Lgr11 om skolans uppdrag avseende LHU, Lärande för hållbar utveckling, och i alla utmaningar finns tydliga läroplanskopplingar till varje ämne

  • Läromedlet inbjuder till stora möjligheter för kollegialt lärande och är samtidigt en fortbildning inom LHU

  • Är du lärare och vill använda Spillosoferna så får du alla förkunskaper du behöver i den Lärarintroduktion som finns inbakad i läromedlet

  • Du får en lättnavigerad och tydlig webbaserad lärarhandledning med text, bilder, filmer och musik.

  • Du får ett kvalitetssäkrat läromedel som är framtaget av lärare och användartestat i nära samverkan med flera skolor i Jämtlands län