Gå till sidinnehåll
LäroMedia Bokhandel - Spar tid, pengar och miljö

NYHET!

Följande läromedel finns nu i vår nya ämneskategori Hållbar Utveckling:

Spillosoferna, ett omfattande läromedel för åk F-6 med tydlig förankring i både läroplansmålen och de Globala målen.

Hållbara Tillsammans, ett högaktuellt material för åk 7-9 och gymnasiet.

Här kan du ladda ner eller skriva ut en folder om dessa läromedel. »

SPILLOSOFERNA för åk F-3 och 4-6


Spillosoferna är ett webbaserat läromedel som både är praktiskt och teoretiskt. Det innefattar en lärarintroduktion och färdiga lektionsupplägg med löpande handledning.

Läromedlet Spillosoferna ger lärare i årskurs F-6 ett konkret verktyg att arbeta kollegialt och ämnesövergripande med Lärande för hållbar utveckling.

I Spillosoferna bjuds elever in att bli just spillosofer, en slags moderna tänkare som utforskar nuet och som tillsammans blir kompetenta och handlingskraftiga aktörer för en mer hållbar värld.

Om Spillosoferna

Spillosoferna är utvecklat av tre 1-7 lärare på utbildningscentret Spilloteket i Jämtland i nära samverkan med flera skolor i Jämtlands län.

Läromedlet är uppbyggt kring 10 utmaningar som elever och lärare tillsammans får ta sig an och utforska. Alla utmaningar utgår från barnens värld och tar avstamp i de Globala målen. Exempel på utmaningar är Hamburgare, Presenter och Klasskompisar.

Varje utmaning är uppbyggd kring 6-10 färdiga arbetspass, vilka omfattar förslagsvis 1-2 pass/vecka.

Vill du läsa mer eller se en film Om Spillosoferna »

Mer om Spillosofernas läromedel om de Globala målen finns här »

HÅLLBARA TILLSAMMANS

för åk 7-9 och Gymnasiet

Klimatfrågan har på goda grunder seglat upp som det stora orosmolnet i vår tid, särskilt bland unga. På det landade ett virus och de globala komplexa sambanden damp ner rätt in i vår vardag.

Våra barn kommer att leva i ett samhälle med förändring som ett tillstånd och det behöver vi utforma vår undervisning ifrån. När problem synliggörs skapar det ofta starka drivkrafter hos eleverna att vilja förändra. En viktig del av skolans uppdrag är därför att skapa autenticitet i undervisningen genom att ta upp problem som känns angelägna för dem. Det är först då de kan se en koppling mellan skolkunskaperna och sin egen vardag. Kampen om elevernas uppmärksamhet hårdnar. Telefonen. Spelen. Sociala medier. Kompistrycket. Att tränga igenom det så kallade bruset kan kännas övermäktigt. Det är utifrån det vi skapat HÅLLBARA TILLSAMMANS.

Materialet är upplagt på sex tillfällen där varje pass har en tydlig form och rymmer både fakta och reflektion. Övningar som är kreativa, roliga och utmanande med syftet att göra alla delaktiga. Materialet är webbaserat och du har en löpande handledning och väl förberedda lektionspass. HÅLLBARA TILLSAMMANS är uppbyggt kring vardagliga områden som mat, resor, konsumtion och energianvändning utifrån ungdomarnas perspektiv. Eleven själv, familjen och världen sätts in i spännande och berikande sammanhang. Frågeställningarna är aktuella och tar fasta på de förändringar i exempelvis resvanor som pandemin medför.


Beställ läromedlen här!

Klasslicens

Spillosoferna säljs som en ettårig Klasslicens eller som en Kommunlicens. Se prislista här »

()
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg

HÅLLBARA TILLSAMMANS - ett material om Hållbar utveckling


()
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg