Gå till sidinnehåll
LäroMedia Bokhandel - Spar tid, pengar och miljö

Nyanlända - vägledning till inkluderande undervisning

Boken vänder sig till skolledare och lärare och ger baskunskaper i vad som är viktigt att tänka på i mottagandet av nyanlända elever.

Boken ger grundläggande kunskap i mottagande, interkulturell pedagogik och socialisering samt språkutvecklande undervisning.

Bokens första del tar upp organisationens roll i inkluderingen och hur samsyn om värdegrund, undervisningssätt och förhållningssätt kan skapas. Denna del tar också upp hur skolan kontinuerligt kan inlemma de nyanlända eleverna i skolans värdegrund och kunskapssyn samt hur man kan bemöta de svenska föräldrarnas farhågor för att arbetet med de nyanlända tar resurser ifrån undervisningen av deras barn.

Den avslutande delen av boken tar upp lärarens roll i arbetet med nyanlända. Boken ger en introduktion till vad en språkinriktad undervisning innebär och hur man undervisar en grupp med flera språkförståelsenivåer på ett inkluderande sätt. Boken är tänkt som studieunderlag för kollegial vidareutbildning.

Denna titel har tidigare givits ut av Hallgren & Fallgren men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Häftad, 2018
(7382-886-4)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg