Gå till sidinnehåll
LäroMedia Bokhandel - Spar tid, pengar och miljö

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dig som arbetar i grundskolan, gymnasiet, inom elevhälsan eller sfi.
Deras böcker, tidningar, utbildningar, konferenser och digitala produkter ger inspiration och ny kunskap för dig som lärare och skolledare. Styrkan ligger i att omsätta forskning till metoder i vardagen.

Här har vi samlat ett antal nyheter och storsäljare ur Gothia Fortbildnings utgivning främst anpassade för dig som arbetar i åk 7-9 eller gymnasieskolan. Hela Gothias bokutgivning finns givetvis att beställa i vår webbshop.


Stärk det matematiska självförtroendet : Digitala verktyg i matematikundervisningen

Det här är en bok för dig som vill förbättra dina elevers resultat och samtidigt effektivisera och underlätta ditt eget arbete.

Men hur lyckas du med det? Ett av svaren är att frigöra mer kompetens. Varje elev i ett klassrum bär på en massa kunskap som ibland döljer sig bakom ett svagt matematiskt självförtroende. Nyckeln är att främja ett kunskapsutbyte mellan eleverna i ett öppet klassrumsklimat där alla känner sig kompetenta och delaktiga. Resultaten höjs och du vinner tid som du kan använda till att fokusera mer på de elever som behöver extra stöd.

Här kan du läsa mer om boken – och provläsa den »
Stärk det matematiska självförtroendet : Digitala verktyg i matematikundervisningen av Sabine Louvet
Häftad, 2018
(7741-022-5)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg

Knäcka sociala koden - verktyg för att bemöta beteendesvårigheter i skolan av Jassim Ahmadi
Häftad, 2018
(7741-098-0)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg

Knäcka sociala koden - verktyg för att bemöta beteendesvårigheter i skolan

Det pedagogiska uppdraget förändras kontinuerligt, vilket ställer allt högre krav på lärarens förmåga att bedriva en framgångsrik och effektiv undervisning. Elevers sociala svårigheter och utmanande beteende är en tröskel för många som arbetar inom skola. Samtidigt är det eleverna som drabbas hårdast när vi saknar förståelse, verktyg och färdigheter för att hjälpa dem att komma vidare.

Boken utkommer 23/11-2018.

Här kan du läsa mer om boken – och provläsa den »

Saknad i skolan : En vägledning för lärare att arbeta tvärprofessionellt med hemmasittare

Hur gör man som lärare när man saknar en elev i skolan? Boken Saknad i skolan vägleder skolan i utmaningen att få tillbaka hemmasittande elever. Den guidar skolan framåt utifrån Nyckelmetoden, en utprövad, tvärprofessionell arbetsmetod med eleven i fokus och föräldrarna som samarbetspartners.

En stor del av boken utgörs av fyra elevärenden som beskrivs utifrån lärarens men även terapeutens ögon. Varje fall ger konkret handledning till hur man som skola kan arbeta utifrån Nyckelmetoden med hemmasittande elever. Metoden baseras på ett tvärprofessionellt samarbete där både lärare och familj får plats. Boken tar upp hur man kan lägga upp arbetsgången med eleven, hur man kan ge stöd och kommunicera med hemmet, hur man skapar en stabil arbetsgång i samverkan med andra och hur man som lärare kan lägga upp sitt arbete.

Här kan du läsa mer om boken – och provläsa den »
Saknad i skolan : En vägledning för lärare att arbeta tvärprofessionellt med hemmasittare av Krysmyntha Sjödin, Marie Gladh
Häftad, 2018
(7741-074-4)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg

Ledarskap i klassrummet : Handbok för arbetsro och effektivt lärande av John Steinberg
Häftad, 2018
(7741-080-5)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg

Ledarskap i klassrummet : Handbok för arbetsro och effektivt lärande

Ledarskap i klassrummet av John Steinberg har använts som cirkel- och fortbildningsbok i hundratals skolor. Den här upplagan har reviderats och uppdaterats efter Lgr 11 och innehåller bland annat ett nytt förord och nya exempel.

Hur får jag elevernas uppmärksamhet i början av ett arbetspass? Kan jag slippa ständiga förhandlingar om ordningsfrågor? Hur anpassar jag ledarskapet till gruppens mognadsnivå?

Många lärare vill individualisera undervisningen och träna eleverna i att arbeta självständigt. Utmaningen är att ändå behålla ledarskapet och tydligheten i vilka regler och förhållningssätt som gäller.

Här kan du läsa mer om boken – och provläsa den »

Uppdrag vikarie : Ledarskap i klassrummet

Hur får jag elevernas uppmärksamhet i början av en lektion? Kan jag slippa ständiga förhandlingar om ordningsfrågor? Hur anpassar jag ledarskapet till gruppens mognadsnivå? Den här boken vänder sig särskilt till vikarier som ofta ställs inför stora utmaningar när det gäller ledarskap i klassrummet.

För många vikarier är målet att vinna elevernas respekt för att skapa en fungerande inlärningsmiljö under de tillfällen de har ansvar för att leda en grupp. Men både elever och vikarier blir ofta osäkra på vilka regler och förhållningssätt som egentligen gäller i ett klassrum där kontinuiteten och de etablerade rutinerna tillfälligt har avbrutits.

Här kan du läsa mer om boken – och provläsa den »
Uppdrag vikarie : Ledarskap i klassrummet av John Steinberg
Häftad, 2018
(7741-081-2)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg

Romanläsning i praktiken - samtala och skriva om litteratur i skolan av Martin Sandberg, Carl-Johan Markstedt
Häftad, 2019
(7741-082-9)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg

Romanläsning i praktiken - samtala och skriva om litteratur i skolan

Hur kan du arbeta rent praktiskt i din klass med romanläsning, från bokval och introduktion till veckovisa samtal och avslutande uppgifter? Hur kan litteratur bli ett nav i svenskämnet, där ämnets olika delar ges ett naturligt sammanhang?

I Romanläsning i praktiken - samtala och skriva om litteratur i skolan presenteras en konkret modell för planering och genomförande av läsprojekt i klassrummet. Boken är väl förankrad i forskning, men tonvikten ligger på handfast metodik. Här ges förslag på principer för hur du kan göra ett genomtänkt urval av romaner som samspelar med varandra. Boken beskriver även en rad modeller för hur du kan introducera romaner, organisera litteratursamtal och formulera avslutande uppgifter som nära relaterar till styrdokument och förbereder elever för nationella prov.

Boken utkommer 10/12-2018.

Här kan du läsa mer om boken – och provläsa den »


Särskilt begåvade elever :
Pedagogens utmaning och möjlighet

Boken Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet berättar hur skolan kan upptäcka och identifiera dessa elever samt vilka pedagogiska verktyg som behöver tillämpas. Elever som tidigare utgjort en stor utmaning kan faktiskt vara en stor möjlighet. De kan bidra mycket till vår framtid.

Här kan du läsa mer om boken – och provläsa den »
Särskilt begåvade elever : Pedagogens utmaning och möjlighet av Mona Liljedahl
Häftad, 2017
(7741-001-0)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg

Kunskapsöversikter : Kunskapskrav på ett nytt och översiktligt sätt av Johan Alm
Spiral, 2017
(7741-012-6)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg

Kunskapsöversikter : Kunskapskrav på ett nytt och översiktligt sätt

Kunskapsöversikter – kunskapskrav på ett nytt och översiktligt sätt visar kunskapskraven i en nyskapande layout utan att vare sig ändra innehåll eller förenkla språket. Upprepningar stryks och värdeord bryts ut så att progressionen framgår. Kunskapsöversikter säljs med kopieringsrätt för utbildningssyfte på den egna skolan.

Här kan du läsa mer om boken – och provläsa den »

Lärandematriser :
Att få eleven att förstå

Lärandematriser beskriver målen ur elevers perspektiv, så begripligt att de själva kan bedöma sitt eget och kamraters lärande. Boken Lärandematriser – Att få eleven att förstå visar steg för steg hur du skapar lärandematriser med andra lärare och ger mängder av undervisningsexempel. Du lär dig förtydliga progressionsnivåer i iakttagbara handlingar som ger eleven verklig kontroll över sitt lärande.

Här kan du läsa mer om boken – och provläsa den »
Lärandematriser : Att få eleven att förstå av Johan Alm, Johan Alm
Häftad, 2015
(7205-980-1)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg

Skolledare i en digitaliserad värld : Att leda lärande av Malin Frykman
Häftad, 2017
(7741-006-5)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg

Skolledare i en digitaliserad värld :
Att leda lärande

Boken Skolledare i en digitaliserad värld – att leda lärande ger handfasta råd och tips om hur vi ska implementera de samlade nationella strategierna för svensk skola.

Hur skapar vi lärande organisationer och leder lärande i en digitaliserad värld? Hur bygger vi en dela-kultur med hjälp av det kollegiala lärandet?

Här kan du läsa mer om boken – och provläsa den »

Talrädsla i skolan : Att förstå och hjälpa elever som inte gillar att tala

Talrädsla i skolan vänder sig till alla lärare som möter talrädda elever i skolan. Boken ger konkret vägledning i hur man kan bemöta och arbeta med denna elevgrupp. Och den gruppen är stor. Alla lärare har mött dem, eleverna som antingen genomför sina muntliga redovisningar med stor vånda eller som gör allt för att undvika dem.

I boken presenteras central kunskap för att förstå psykologin bakom svårigheterna tillsammans med en stor mängd övningar och handfasta råd och tips, som alla bottnar i lång erfarenhet av praktiskt arbete med talrädda elever.

Här kan du läsa mer om boken – och provläsa den »
Talrädsla i skolan : Att förstå och hjälpa elever som inte gillar att tala av Daniel Sandin
Häftad, 2017
(88099-95-2)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg

Sex och samlevnad för nyanlända av David Saleh
Spiral, 2017
(7741-021-8)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg

Sex och samlevnad för nyanlända

Hur kan lärare undervisa nyanlända elever om sex och samlevnad?

Sex och samlevnad för nyanlända är ett helt unikt klassrumsanpassat undervisningsmaterial, som erbjuder stöd och hjälp i ett ämne som kan vara svårt att närma sig. Det innehåller 12 färdiga lektioner anpassade till elevgruppen. Här finns också ett kopieringsunderlag med elevtexter på lättläst svenska. Materialet inleds med en lärarhandledning.

Här kan du läsa mer om boken – och provläsa den »