Om bokgåvor

2018 fick Kulturrådet regeringens uppdrag att stärka det läsfrämjande arbetet i förskolan. 50 miljoner kronor satsas för att alla förskolor i landet ska få beställa böcker gratis. Med böckerna följer också en handledning om högläsning och en inspirerande affisch.

Bokurvalet utgår från Kulturrådets Barn- och ungdomsbokskatalog från de senaste två åren, med komplettering av vissa titlar på andra språk än svenska. Böckerna har valts utifrån kvalitet och med hänsyn till barns olika förutsättningar. Det är böcker inom olika genrer och språk, inklusive de nationella minoritetsspråken. Läs mer om urvalsgruppen nedan.

Förskolan når de flesta barn och spelar en viktig roll för att tidigt uppmuntra barns nyfikenhet och intresse för läsning. Satsningen Bokgåvor till förskolan är ett komplement till de läsfrämjande insatser som redan görs på förskolor runt om i Sverige, som till exempel Läslyftet och Bokstart.

LäroMedia Bokhandel har fått uppdraget att distribuera de beställningar som landets förskolor gör inom ramen för projektet.


Kulturrådets urvalsgrupp

I urvalsgruppen sitter Annika Edlund, barnbibliotekarie och litteraturpedagog, Per Israelson, forskare, Salomon Hellman, bibliotekarie, Ingrid Källström, bibliotekarie och förskolepedagog från Myndigheten för tillgängliga medier och Erica Ekelöf, språk-, läs- och skrivutvecklare, Halmstad kommun.

Urvalet har också kompletterats genom hjälp av Internationella biblioteket. Umeå bibliotek har tillsammans med de fem specialbiblioteken för de nationella minoritetsspråken bistått med ytterligare böcker på de nationella minoritetsspråken.