Beställningsfunktionen för Bokgåvor till förskolan är nu stängd

Efter två intensiva månader med stora mängder beställningar är beställningsfunktionen stängd från och med 15/4. Intresset har varit enormt och glädjen över bokgåvorna på landets förskolor likaså.

Vad händer nu?
De pengar som inte spenderats i projektet återförs inom kort till ett centralt konto på respektive kommun. Via det kontot kan ett centralt inköp, till en leveransadress, för resterande belopp göras fram till 15/5.

Väntar du på leverans?
På grund av det stora intresset och den mängd böcker som beställts måste många titlar tryckas upp på nytt. Detta gör att leveranstiden blir något längre än vi hoppats på. Vår förhoppning är att alla titlar som finns i lager kan levereras senast under maj månad. Eventuella restnoteringar skickas under september/oktober 2019.

Missat att beställa?
Trots information per brev och e-post, både direkt till kontaktpersonen på respektive förskola och centralt inom kommunen, vid upprepade tillfällen vet vi att alla förskolor inte har beställt. Det tycker vi är tråkigt men samtidigt inget vi kan göra något åt. Kontakta ansvarig på din kommun om det är så att du har önskemål om att ta del av de titlar som eventuellt köps in centralt

Bilder från vårt arbete

Bilder från vårt arbete med Bokgåvor

Läs mer om läsfrämjande satsningar i förskolan här

Läslyftet: arbeta långsiktigt med språk-, läs- och skrivutveckling

Skolverket erbjuder kompetensutveckling genom Läslyftet i förskolan, där du och dina kollegor tillsammans kan fördjupa er i olika områden kopplade till språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan med hjälp av bland annat forskningsbaserade artiklar och film. Fördjupa er inom områden som: läsa och berätta, skapa och kommunicera, flera språk i barngruppen, utforska skriftspråket eller natur, teknik och språkutveckling. Kompetensutvecklingen sker lokalt, med eller utan statsbidrag, och är tätt knuten till det ordinarie arbetet. Läs mer på: www.skolverket.se/laslyftet-forskolan

Bokstart: stöd och inspiration för små barns språkutveckling

Bokstart är en nationell insats för att stärka små barns språkutveckling. Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola. På webbplatsen Bokstart.se hittar du som arbetar inom förskolan inspiration och kunskap som hjälper dig i din roll: filmer, artiklar och kunskapspaket om flerspråkighet, genus och språkutveckling i olika åldrar. Läs mer på www.bokstart.se och www.kulturradet.se