Gå till sidinnehåll
LäroMedia Bokhandel - Spar tid, pengar och miljö

Rik matematik är resultatet av flera års samarbete mellan forskare och lärare.

NU ÄR DET DIN TUR ATT FÅ VETA MER OM DETTA!

Rik matematik är ett forskningsbaserat läromedel som ger stöd för en rikare matematikundervisning som gör att eleverna utvecklar en djupare förståelse för matematik. Läromedlet är framtaget av en grupp matematiklärare och forskare vid Mälardalens högskola som under flera år arbetat med att testa och utveckla ett läromedel som bygger på forskning om vilka metoder som ger bäst resultat.

RIK MATEMATIK KOMMER TILL SKOLSTART 2021!

 • Förskoleklass

 • Åk 1

 • Åk 2

 • Åk 3 utkommer våren 2022
 • Vill du tävla och ta chansen att vinna Rik matematik till hela skolan till skolstarten 2021?

  Beställ tävlingsinformation här! »


  Lärarhandledningen är undervisningens nav

  Varje årskurs innehåller mer än 100 strukturerade lektioner med bildspel till. (Förskoleklassen är naturligtvis mindre omfattande.)

  Alla kapitel inleds med en kort matematisk och didaktisk genomgång: Vad är det för matematik, vad vet vi från forskning om hur barn lär sig den och hur har vi därför lagt upp undervisningen?

  Varje lektion har sedan en översiktssida där du bland annat hittar lektionsmålen och en sammanfattning av lektionen. Är du erfaren räcker det kanske att läsa sammanfattningen och klicka igenom bildspelet innan lektionen. Vill du ha mer stöd så ger lektionsförslaget också en detaljerad bild av hur du med bildspelet kan undervisa lektionen. Här får du konkret stöd och tips på saker att betona, frågor att ställa, exempel att visa. På lektionens sista sida får du tips på vanliga missuppfattningar och fel, hur du kan agera då, och hur du kan ge elever extra stöd och mer utmaning vid behov.

  Många lektioner avslutas med en avslutslapp och nästan varje kapitel avslutas med en diagnos. Svaren matar du enkelt in i diagnosverktyget som visar en sammanställning på klass- och elevnivå.


  Rik matematik innehåller följande böcker och lärahandledningar:


  • Rik matematik Fk A Lärarhandledning, bok + digitala resurser: F-pris 425 kr

  • Rik matematik Fk B Lärarhandledning, bok + digitala resurser: F-pris 425 kr

  • Utkommer våren 2021

  • Rik matematik Fk A elevbok: F-pris 85 kr

  • Utkommer våren 2021

  • Rik matematik Fk B elevbok: F-pris 85 kr

  • Utkommer våren 2021


  • Rik matematik 1 A Lärarhandledning, bok + digitala resurser: F-pris 519 kr

  • Rik matematik 1 B Lärarhandledning, bok + digitala resurser: F-pris 519 kr

  • Utkommer våren 2021

  • Rik matematik 1 A elevbok: F-pris 121 kr

  • Utkommer våren 2021

  • Rik matematik 1 B elevbok: F-pris 121 kr

  • Utkommer våren 2021


  • Rik matematik 2 A Lärarhandledning, bok + digitala resurser: F-pris kommer kr

  • Rik matematik 2 B Lärarhandledning, bok + digitala resurser: F-pris kommer kr

  • Utkommer våren 2021

  • Rik matematik 2 A elevbok: F-pris 121 kr

  • Utkommer våren 2021

  • Rik matematik 2 B elevbok: F-pris 121 kr

  • Utkommer våren 2021


  • Rik matematik 3 A Lärarhandledning, bok + digitala resurser: F-pris kommer kr

  • Rik matematik 3 B Lärarhandledning, bok + digitala resurser: F-pris kommer kr

  • Utkommer våren 2022

  • Rik matematik 3 A elevbok: F-pris kommer kr

  • Utkommer våren 2022

  • Rik matematik 3 B elevbok: F-pris kommer kr

  • Utkommer våren 2022