Gå till sidinnehåll
LäroMedia Bokhandel - Spar tid, pengar och miljö

Språket är nyckeln och Start-serien är genvägen dit!

Genom att använda ett skolämne för att lära språket blir undervisningen på riktigt och det blir lättare för eleverna att förstå. Använder du dessutom genrepedagogik fördjupar eleverna sitt språkmedvetande och utvecklar också skolspråket. Resultatet blir att de lättare kan ta till sig kunskaper i alla ämnen. En av dem som framgångsrikt jobbat med att lära nyanlända språket via ämnen och genrepedagogik är Åsa Sebelius. Hon står bakom vår nya läromedelsserie med ämnesintroduktion som, där det är möjligt, bygger på genrepedagogik.

Välkommen till en riktigt bra genväg!

Start SO - So för nyanlända

Start SO utgår från kursplanen för SO-ämnena i åk 4-6 och innehållet är hämtat från det centrala innehållet i geografi, historia, religion och samhällskunskap. Med Start SO lär sig eleverna grundläggande svenska samtidigt som de utvecklar sina kunskaper i SO-ämnena. Boken förbereder eleverna för ordinarie SO-undervisning genom att träna på och översätta vanligt förekommande begrepp och arbeta med SO och språket samtidigt.

Författare: Anna Lindstam, Camilla Holmberg
Start SO - SO för nyanlända av Hans Persson, Sara Ramsfeldt, Linda Odén, Camilla Holmberg, Anna Lindstam, Ulrika Wendéus
Häftad, 2017
(47-11607-2)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg

Start matematik - Matematik för nyanlända

I Start Matematik lär sig eleverna grundläggande svenska samtidigt som de utvecklar matematikkunskaper. Stoffet är hämtat från centrala innehållet för åk 4–9, och boken riktar sig till nyanlända i åk 5–9 och elever på språkintroduktion. De får träna på matematiska begrepp och fraser, ta del av exempel på lösningar och jobba med såväl språkutvecklande som matematiska övningar.

Författare: Sara Ramsfeldt, matematikutvecklare och matematiklärare

Start matematik - Matematik för nyanlända av Sara Ramsfeldt, Hans Persson, Linda Odén, Camilla Holmberg, Anna Lindstam, Ulrika Wendéus
Häftad, 2016
(47-11601-0)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg

Start NO - NO för nyanlända

I Start NO lär sig eleverna svenska genom ord och begrepp inom olika NO-teman. Stoffet är hämtat från centrala innehållet för åk 4–9, och boken riktar sig till nyanlända i åk 5–9 och elever på språkintroduktion. Eleverna får lära sig om bland annat luft och värme, växter och djur, el och magnetism samt grundläggande kemi.

Författare: Hans Persson, NO-lärare och Sveriges främsta NO-inspiratör
Start NO - NO för nyanlända av Sara Ramsfeldt, Hans Persson, Linda Odén, Camilla Holmberg, Anna Lindstam, Ulrika Wendéus
Häftad, 2016
(47-11606-5)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg

Start Engelska

Här får eleverna grunderna i engelska med stoff från centrala innehållet upp till åk 6. Boken riktar sig till nyanlända i åk 5–9 och elever på språkintroduktion. Varje kapitel är uppdelat i två spår, ett grundläggande och ett mer utmanande. Eleverna får såväl läsa som lyssna, tala och skriva. De får öva grammatik och lära sig både svenska och engelska glosor – via sitt eget språk.

Författare: Engelsklärare Linda Odén
Start with English from the beginning - Engelska för nyanlända av Hans Persson, Sara Ramsfeldt, Linda Odén, Camilla Holmberg, Anna Lindstam
Häftad, 2017
(47-11602-7)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg

Start Svenska som andraspråk

Nyhet i augusti 2017

Här lär sig eleverna skolspråket samtidigt med vardagssvenska. Boken riktar sig till nyanlända i åk 5–9 och elever på språkintroduktion. Som lärare får du med boken ett bra stöd i att jobba enligt genrepedagogikens arbetssätt. Eleverna får öva på instruerande, återgivande, beskrivande, argumenterande, förklarande och narrativa texter.

Författare: Sva-lärare Ulrika Wendéus
Start Svenska som andraspråk - Svenska för nyanlända av Hans Persson, Sara Ramsfeldt, Linda Odén, Camilla Holmberg, Anna Lindstam, Ulrika Wendéus
Häftad, 2017
(47-11612-6)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg