Gå till sidinnehåll
LäroMedia Bokhandel - Spar tid, pengar och miljö

Du har skrivit en bok om lärandematriser, vad är det?

– Lärandematriser får eleven att förstå målen i förväg. De blir begripliga till språk, innehåll och layout och beskriver konkret handlingar på tre nivåer. Bedömning och betyg ”avmystifieras”. Lärarens egen respons, undervisning och bedömning utgår från samma kriterier och progression. Elever får kontroll och slipper tolka läraren. På bara en sida visar lärandematrisen såväl var de ligger som nästa utvecklingssteg, inte en lång LPP som elever sällan läser eller förstår. Lärandematriser kan användas hela tiden som utgångspunkt för undervisning och respons.

Hur kan skolan och elever dra nytta av lärandematriser?

– När lärare skapar lärandematriser i grupp ökar samstämmigheten kring ämnesmål. Diskussionerna formuleras till matriskriterier som utgångspunkt för undervisningen. Men de bildar också en ram för likvärdigare bedömning, resultatutvärdering och diskussioner kring metoder och respons. Lärandematriser höjer lärares status. De sätter en avgörande lärarkompetens i fokus: att formulera konkreta målkriterier i progression som elever förstår. Boken beskriver detta steg för steg och förklarar med klassrumsexempel. Ökad målförståelse och effektiv respons har bevisad effekt. Lärandematriser är verktyg som får det att fungera i praktiken för alla skolstadier och ämnen.

Vad menar du är den största utmaningen för lärare när det gäller betyg och bedömning?

– Bedömning är ett mycket överskattat begrepp, menar jag. Det är undervisning och respons som får eleven att lära sig. Utmaningen har varit att lärare saknat praktiska verktyg som utgår från lärande, men som även kan fungera för bedömning och betyg. Lärandematriser kopplar begripliga målkriterier till kunskapskrav och blir just ett sådant verktyg. Med konkreta, iakttagbara kriterier kan alla ge relevant respons, även eleverna själva. Lärarens undervisning blir mer medveten och bedömningen mer rättssäker – samtidigt som läraren spar tid. När jag utvecklade lärandematriser för att få elever att förstå målen bättre, blev de samtidigt det bedömningsverktyg som saknats.


Beställ boken här!

Lärandematriser : Att få eleven att förstå av Johan Alm, Johan Alm
Häftad, 2015
(7205-980-1)
Svenska Svenska
Pris: Logga in för pris
Lägg i varukorg